CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN CHI NHÁNH NĂM 2022

UNIS GROUP thành lập hơn 5 năm, là doanh nghiệp còn non trẻ, nhưng tốc độ phát triển của chúng ta vượt bậc. Và tại UNIS GROUP, Ban Giám đốc luôn lấy lấy tôn chỉ nhân sự là nòng cốt, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Các kế toán chi nhánh chăm chú nghe đào tạo

Unis phát triển đến đâu thì chất lượng nhân sự sẽ phát triển đến đó. Chính vì vậy, năm 2022, Ban Giám đốc quyết định tổ chức Chương trình đào tạo dành cho toàn bộ Kế Toán Chi Nhánh toàn hệ thống năm 2022 nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn để giúp cho Kế Toán Chi Nhánh chúng ta hiểu sâu hơn về công tác quản trị kế toán tại chi nhánh và ngày càng nâng cao vai trò của mình.

Các thành viên kế toán đóng góp ý kiến

Các thắc mắc được đưa ra trong chương trình

Không khí đặt câu hỏi vô cùng hào hứng

Buổi hội nghị nhằm mục đích training đào tạo thêm cho kế toán

Ông Nguyễn Như Long – Tổng Giám Đốc thuyết trình về doanh số khoán của công ty

Cấp quản lý các phòng ban cùng giải đáp thắc mắc

Các kế toán chi nhánh được tặng quà lưu niệm khi tham gia chương trình đào tạo

UNIS GROUP sẽ từng bước chuyển mình, thay đổi tốt hơn và toàn thể CBNV UNIS GROUP quyết tâm cùng nhau chung tay xây dựng để tạo ra hệ sinh thái xanh, môi trường làm việc xanh tại Tập Đoàn. UNIS GROUP không chỉ là nơi chỉ để làm việc, mà đây còn là ngôi nhà thứ 2 của tất cả thành viên của chúng ta.

                                                                                                                                                                                                                             Huệ Mẫn NS

1800234509
challenges-icon chat-active-icon