GẠCH TRANG TRÍ
      Mã sản phẩm : 12.2421

 

           Kích thước       : 20cm x 40cm 
           Chất liệu           : ceramic 
           Bế mặt              : Định hình 
           Randoms          : 1 face 
           Nhãn hiệu         : DACERA 

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ