GẠCH TRANG TRÍ
      Mã sản phẩm : 12.2506

 

           Kích thước       : 25cm x 50cm 
           Chất liệu           : ceramic 
           Bế mặt              : Men matt
           Randoms          : 1 face 
           Nhãn hiệu         : UNIS

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ