GẠCH LÁT NỀN 
      Mã sản phẩm : 29.FP15808

 

           Kích thước       : 15cm x 90cm 
           Chất liệu           : Semi Porcelain 
           Bế mặt              : Men Matt 
           Randoms          : 5 faces 
           Nhãn hiệu         : FERAZA 

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ