KEO DÁN GẠCH
      Mã sản phẩm : BuMaSet

 

           Bao bì                      : 25kg/bao 
           Định mức                : 5-8kg/m2 
           Độ dày thích hợp   : 5 mm
           Phạm vi sử dụng   : Khu vực trong nhà và

           ngoài trời 
           Kích thước gạch    : lên đến 1000 x 1000

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ