KEO CHÀ RON
      Mã sản phẩm : Ceracolor USG

 

           Bao bì                    : 1kg/bao 
           Định mức               : 10m2 / bao
           Độ dày thích hợp   : 2 mm
           Phạm vi sử dụng   : Khu vực khô ráo trong nhà

           và ngoài trời 
           

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ