KEO CHÀ RON
      Mã sản phẩm : Ceracolor

 

           Bao bì                    : 1kg/bao 
           Định mức               : 10m2/bao 
           Độ dày thích hợp   : 2 mm
           Phạm vi sử dụng   : Khu vực khô ráo trong nhà  
           

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ