THỦ TƯỚNG YÊU CẦU KIỂM SOÁT GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG , XỬ LÝ NGHIÊM CÁC HÀNH VI ĐẦU CƠ , NÂNG GIÁ TRỤC LỢI

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi; xử lý nghiêm khắc tổ chức, cá nhân cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn đầu tư công.

Kiểm soát biến động giá vật liệu xây dựng

Ngày 23/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến quy trình cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, sỏi cho dự án đầu tư công, bảo đảm nhanh, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đánh giá tài nguyên khoáng sản phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng ĐBSCL để có kết quả đánh giá vào cuối năm nay.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính giải quyết những vướng mắc trong định giá đất, thu tiền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công…

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu; kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bảo đảm cung – cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu, giao trực tiếp mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, không để xảy ra việc giao không đúng đối tượng, mua đi bán lại; xác định vị trí, diện tích bãi đổ thải sử dụng cho các dự án.

Cùng với đó, phải thường xuyên cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng theo quy định. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Các địa phương cũng phải tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định đúng quy định, không để xảy ra khiếu kiện, phát sinh thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Kiên quyết không trả lại vốn đã giao

Với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và năm 2023, Thủ tướng yêu cầu giải ngân trên 95% kế hoạch, tức hơn 676.115 tỷ đồng. Thủ tướng yêu cầu thực hiện giải ngân theo đúng kế hoạch được Quốc hội quyết nghị, Thủ tướng Chính phủ giao, kiên quyết không trả lại kế hoạch vốn năm 2023.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và chủ tịch tỉnh, thành trực tiếp phối hợp, làm việc với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giải quyết vướng mắc phát sinh.

Thủ tướng lưu ý cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Nguồn : cafeland.vn

1800234509
challenges-icon chat-active-icon