UNIS GROUP – HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày 16/08/2022, Unis Group đã tổ chức hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Với những kết quả khả quan đã và đang đạt được, Unis Group hứa hẹn sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm Unis Group

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc hộp, Tổng giám đốc Nguyễn Như Long chỉ đạo toàn hệ thống đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và tập trung phát triển chiều sâu hệ thống. Chú trọng cơ chế phúc lợi cho nhân viên và thực hiện số hóa toàn hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông  Đỗ Quang Tiến – Chủ tịch HĐQT Unis Group nhìn lại kết quả 6 tháng đầu năm 2022, định hướng năm 2023 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2025

Ông Nguyễn Như Long chia sẻ tại hội nghị tổng kết

Chị Trúc Ngân – Trưởng Phòng HCNS chia sẻ những chính sách phục lợi cho CBNV

Chị Thùy Nga – Kế Toán Trưởng chia sẻ tại hội nghị

Tại Hội nghị, CNBV được cùng nhau lắng nghe và chia sẻ, đóng góp ý kiến cho hoạt động của Unis Group trong thời gian tới

CBNV đặt câu hỏi và chia sẻ tại hội nghị

Cũng trong hội nghị tổng kết này, Unis Group đã tuyên dương và khen thưởng những nhân viên kinh doanh xuất sắc đã hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng đầu năm. Đồng thời thực hiện cam kết hoàn thành chỉ tiêu cho 5 tháng cuối năm. Đây là một bước ngoặc thúc đẩy toàn hệ thống cũng nổ lực, chiến đấu vì mục tiêu chung của Unis Group

Vinh danh nhân viên kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2022

CÁC ĐƠN VỊ CÙNG NHAU KÝ CAM KẾT HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH
5 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Đại diện các chi nhánh cùng ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu 5 tháng cuối năm

Niềm vui của các Trưởng Chi Nhánh cùng ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu 5 tháng cuối năm

Trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động khó lường từ thế giới và khu vực, với những kết quả đã và đang đạt được, Unis Group vững tin có thể hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đặt ra. Kết quả 6 tháng vừa qua là tiền đề để phát triển cho những năm tiếp theo đưa Unis Group tiến lên con đường trở thành “Chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng số 1 Việt Nam”.

                                                                                                                                                                                                                                                           Huệ Mẫn NS

1800234509
challenges-icon chat-active-icon