MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 6 CỦA TẬP ĐOÀN UNIS

Hôm nay, ngày 16/03/2023 kỷ niệm 06 năm thành lập Tập Đoàn Unis. 06 năm 1 chặn đường, hành trình phía trước còn dài, còn nhiều chông gai thử thách. Nhưng với nhiệt huyết, sức trẻ và những khát vọng, Unis Group sẽ mãi luôn hành động để hướng về mục tiêu chung.

HAPPY BIRTHDAY TO UNIS GROUP

 

 

 

Huệ Mẫn NS