18404

5/5

Mã sản phẩm: 18404

Thương hiệu: UNIS

Kích thước: 15X80 cm

Xương: C

Bề mặt: Bóng