2804-2805-2806

5/5

Mã sản phẩm: 2804-2805-2806

Thương hiệu: VINLUX

Kích thước: 30×60 cm

Xương: C

Bề mặt: Bóng