2811-2812-2813

5/5

Mã sản phẩm: 2811-2812-2813

Thương hiệu: VINLUX

Kích thước: 30X60 cm

Xương: C

Bề mặt: Bóng