2901-2902-2903

5/5

Mã sản phẩm: 2901-2902-2903

Thương hiệu: VINLUX

Kích thước: 30×60 cm

Xương: C

Bề mặt: Bóng