2907-2908-2909

5/5

Mã sản phẩm: 2907-2908-2909

Thương hiệu: VINLUX

Kích thước: 30X60 cm

Xương: C

Bề mặt: Bóng