2911-2912-2913

5/5

Mã sản phẩm: 2911-2912-2913

Thương hiệu: VINLUX

Kích thước: 30X60 cm

Xương: C

Bề mặt: Bóng