4827-4828-4829

5/5

Mã sản phẩm: 4827-4828-4829

Thương hiệu: MAXIMOS

Kích thước: 40×80 cm

Xương: C

Bề mặt: Bóng