48803-48903D-48903

5/5

Mã sản phẩm: 48803-48903D-48903

Thương hiệu: APODIO

Kích thước: 40×80 cm

Xương: G

Bề mặt: Bóng