48810-48910D-48910

5/5

Mã sản phẩm: 48810-48910D-48910

Thương hiệu: APODIO

Kích thước: 40×80 cm

Xương: G

Bề mặt: Bóng