48812-48912D-48912

5/5

Mã sản phẩm: 48812-48912D-48912

Thương hiệu: APODIO

Kích thước: 40×80 cm

Xương: G

Bề mặt: Bóng