48868-48968D

5/5

Mã sản phẩm: 48868-48968D

Thương hiệu: APODIO

Kích thước: 40×80 cm

Xương: G

Bề mặt: Bóng