5741-5742-5743

5/5

Mã sản phẩm: 5741-5742-5743

Thương hiệu: MAXIMOS

Kích thước: 30×60 cm

Xương: C

Bề mặt: Phẳng – Bóng