5777-5778-5779

5/5

Mã sản phẩm: 5777-5778-5779

Thương hiệu: MAXIMOS

Kích thước: 30×60 cm

Xương: C

Bề mặt: Phẳng – Bóng