66282025

5/5

Mã sản phẩm: 66282025

Thương hiệu: APODIO

Kích thước: 60X60 cm

Xương: G

Bề mặt: Bóng