6813

5/5

Mã sản phẩm: 6813

Thương hiệu: VINLUX

Kích thước: 60X60 cm

Xương: G

Bề mặt: Bóng