7041-7042-7043

5/5

Mã sản phẩm: 7041-7042-7043

Thương hiệu: VINCERA

Kích thước: 30×60 cm

Xương: C

Bề mặt: Phẳng – Bóng