88285025

5/5

Mã sản phẩm: 88285025

Thương hiệu: APODIO

Kích thước: 80X80 cm

Xương: G

Bề mặt: Bóng